โกลบอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

โกลบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
 พบกันหมด
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
 พบกันหมด
10:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 3
 รอบแรก
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 4
 รอบแรก
13:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
 พบกันหมด
14:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 6
 รอบแรก
15:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รวม โกลบอล  6 รายการ