เซปักตะกร้อ
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
ส.ระยอง  vs  ส.ชลบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
ส.ลพบุรี  vs  ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย B  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:45
ส.ปทุมธานี  vs  ส.อุดรธานี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:45
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.หนองคาย
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 5
 รอบแรก
10:30
ส.สตูล  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 6
 รอบแรก
10:30
ส.ชลบุรี  vs  ส.ลพบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 7
 รอบแรก
11:15
ส.นครสวรรค์  vs  ส.นครปฐม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 8
 รอบแรก
11:15
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.สงขลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย A  คู่ที่ 9
 รอบแรก
12:00
ส.หนองคาย  vs  ส.ลพบุรี
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย A  คู่ที่ 10
 รอบแรก
12:00
ส.ปทุมธานี  vs  ส.สตูล
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย B  คู่ที่ 11
 รอบแรก
12:45
ส.ชัยภูมิ  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย B  คู่ที่ 12
 รอบแรก
12:45
ส.ชลบุรี  vs  ส.สกลนคร
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)   สาย A  คู่ที่ 13
 พบกันหมด
13:30
ส.ชลบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)   สาย B  คู่ที่ 14
 พบกันหมด
13:30
ส.สตูล  vs  ส.ยะลา
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
รวม เซปักตะกร้อ  14 รายการ