เทเบิลเทนนิส
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
ส.ภูเก็ต  vs  ส.ชลบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
ส.ราชบุรี  vs  ส.นครราชสีมา
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
ส.แพร่  vs  ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:20
ส.นครปฐม  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:20
ส.แม่ฮ่องสอน  vs  ส.สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:20
ส.เชียงราย  vs  ส.แพร่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:20
ส.อุตรดิตถ์  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
 รอบแรก
09:40
ส.นครปฐม  vs  ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 12
 รอบสอง
09:40
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว    คู่ที่ 11
 พบกันหมด
09:40
ส.อุบลราชธานี  vs  ส.อุบลราชธานี 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 13
 รอบสอง
10:00
ส.อุบลราชธานี  vs  ส.ระยอง
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 14
 รอบสอง
10:00
ส.เชียงราย  vs  ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 15
 รอบสอง
10:00
ส.ภูเก็ต  vs  ส.หนองบัวลำภู
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 16
 รอบสอง
10:00
ส.เพชรบุรี  vs  ส.เชียงราย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 17
 รอบสอง
10:20
ส.นนทบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 18
 รอบสอง
10:20
ส.นนทบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 19
 รอบสอง
10:20
ส.ขอนแก่น  vs  ส.เพชรบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 20
 รอบสอง
10:20
ส.นครนายก  vs  ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 21
 รอบสอง
10:40
ส.ราชบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 22
 รอบสอง
10:40
ส.แม่ฮ่องสอน  vs  ส.แพร่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 23
 รอบสอง
10:40
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 24
 รอบแรก
10:40
ส.นครนายก  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 25
 รอบแรก
11:00
ส.นครนายก  vs  ส.กำแพงเพชร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 26
 รอบแรก
11:00
ส.ขอนแก่น  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว    คู่ที่ 31
 พบกันหมด
11:20
ส.อุบลราชธานี  vs  ส.เชียงราย
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 32
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.อุบลราชธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 33
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ภูเก็ต
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 34
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
ส.เชียงราย  vs  ส.นนทบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 35
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
ส.เชียงใหม่  vs  ส.เพชรบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 37
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
ส.แพร่  vs  ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 36
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
ส.ราชบุรี 2  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 38
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
ส.เชียงใหม่  vs  ส.นครนายก 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 39
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
ส.นครนายก  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว    คู่ที่ 42
รอบชิงชนะเลิศ
12:20
ส.เชียงราย  vs  ส.อุบลราชธานี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 43
 พบกันหมด
13:00
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 44
 รอบแรก
13:00
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครปฐม
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 45
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ภูเก็ต
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 46
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ส.นนทบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 48
รอบชิงชนะเลิศ
13:40
ส.เชียงใหม่  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 47
รอบชิงชนะเลิศ
13:40
ส.ราชบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 51
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
ส.แพร่ 2  vs  ส.ราชบุรี
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 52
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
ส.นครปฐม  vs  ส.แพร่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 50
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครนายก
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 53
 พบกันหมด
14:30
ส.นครนายก  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 54
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
ส.ราชบุรี  vs  ส.แพร่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รวม เทเบิลเทนนิส  45 รายการ