กรีฑา
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F42 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F42 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F43 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F46 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35 
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T36 
รอบชิงชนะเลิศ
09.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
09.20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35  
รอบชิงชนะเลิศ
09:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T36 
รอบชิงชนะเลิศ
09:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
09:25
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T 38 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T38 
รอบชิงชนะเลิศ
09:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T43 
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T44 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. หญิง พิการแขน ขา T46 
รอบชิงชนะเลิศ
10:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พุ่งแหลน ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระโดดไกล หญิง พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระโดดสูง ชาย พิการแขน-ขา F45-F46-F47 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F42 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F43 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F56 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. ชาย วีลแชร์ T53 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. หญิง วีลแชร์ T54 
รอบชิงชนะเลิศ
10:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
800 ม. หญิง พิการทางตา T11 
รอบชิงชนะเลิศ
10:55
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
800 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
800 ม. ชาย พิการแขน-ขา T45-T46 
รอบชิงชนะเลิศ
11:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระโดดไกล ชาย พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
11:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F46 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
11:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
11:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
11:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
 รอบคัดเลือก
12:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รวม กรีฑา  47 รายการ