วีลแชร์เทนนิส
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

วีลแชร์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย 
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬาจิระนคร
ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง 
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬาจิระนคร
ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง 
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬาจิระนคร
ประเภทวีลแชร์ ชายคู่ 
 พบกันหมด ครั้งที่ 1
10.30
สนามกีฬาจิระนคร
ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่ 
 พบกันหมด ครั้งที่ 1
13:00
สนามกีฬาจิระนคร
รวม วีลแชร์เทนนิส  5 รายการ