วีลแชร์บาสเกตบอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

วีลแชร์บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 1
 พบกันหมด
10:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน    คู่ที่ 2
 พบกันหมด
10:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 3
 พบกันหมด
11.00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน    คู่ที่ 4
 พบกันหมด
11:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 5
 พบกันหมด
12:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน    คู่ที่ 6
 พบกันหมด
13:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน    คู่ที่ 7
 พบกันหมด
14:45
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รวม วีลแชร์บาสเกตบอล  7 รายการ