เซปักตะกร้อ
ชิงเหรียญทอง 5 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
ส.ชลบุรี  vs  ส.หนองคาย
09:00
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ
ส.ปัตตานี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
09:00
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ
ส.ชลบุรี  vs  ส.สตูล
09:00
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 52
ส.หนองคาย  vs  ส.ชลบุรี
11:15
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  รอบชิงชนะเลิศ
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ยะลา
11:30
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง