บอคเซีย
ชิงเหรียญทอง 7 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง