เปตอง
ชิงเหรียญทอง 20 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ
ส.ตรัง  vs  ส.กาญจนบุรี
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.ตราด  vs  ส.นนทบุรี
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.เชียงราย  vs  ส.อุตรดิตถ์
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.ชัยนาท  vs  ส.สตูล 2
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.ชัยภูมิ
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.เชียงราย  vs  ส.ตราด
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.สุราษฎร์ธานี 2  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.สตูล  vs  ส.นนทบุรี
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.นครราชสีมา  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
15.45
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.จันทบรี  vs  ส.นครราชสีมา
15:45
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.เชียงใหม่ 3
15:45
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.นนทบุรี  vs  ส.พะเยา
15:45
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.พะเยา  vs  ส.สุราษฎร์ธานี
13:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.กำแพงเพชร  vs  ส.สุราษฎร์ธานี
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.เพชรบุรี  vs  ส.ชลบุรี
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.สตูล
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางปัญญา ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.นครศรีธรรมราช  vs  ส.ฉะเชิงเทรา
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.ชลบุรี  vs  ส.ตราด
13:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.จันทบรี  vs  ส.ชุมพร
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ชลบุรี
14:45
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง