ยิงธนู
ชิงเหรียญทอง 23 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Compound Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
Compound Round Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง ST 70 เมตร Recurve  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
Recurve st 90 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
Compound Open ระยะ 50 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
บุคคลชาย ST 70 เมตร Recurve  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
Recurve ST 60 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
Recurve W2 70 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
Recurve st 50 ม. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
Recurve w2 50 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
Recurve st 50 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
Recurve st 30 ม. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
Recurve w2 30 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
Recurve st 30 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
Compound Open ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
Recurve Open ทีมชาย (W2+ST 3 คน)  รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
บุคคลหญิง Recurve St 70 ม. Set Point  รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ชิง 15 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Recurve บุคคลชาย set Point ST 70 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
Compound Round Open บุคคลชาย 50 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง