เทเบิลเทนนิส
ชิงเหรียญทอง 33 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
ส.เชียงราย  vs  ส.อุบลราชธานี
12:20
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 45
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ภูเก็ต
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 46
ส.นนทบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48
ส.เชียงใหม่  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
13:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
ส.ราชบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
13:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 50
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครนายก
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54
ส.ราชบุรี  vs  ส.แพร่
14:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26
ส.ขอนแก่น  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 27
ส.นนทบุรี  vs  ส.ขอนแก่น
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
ส.นนทบุรี  vs  ส.ราชบุรี
11:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
ส.ขอนแก่น  vs  ส.อุดรธานี
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT2  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
ส.ชลบุรี  vs  ส.สงขลา
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT5  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
ส.นนทบุรี  vs  ส.ลำพูน
13:20
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 45
ส.นนทบุรี  vs  ส.นนทบุรี 2
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 46
ส.นนทบุรี  vs  ส.นนทบุรี 2
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
ส.นนทบุรี  vs  ส.นนทบุรี 2
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT3  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48
ส.นนทบุรี  vs  ส.นนทบุรี 2
14:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT4  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
ส.นนทบุรี  vs  ส.สงขลา
14:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชิง 11 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14
ส.ราชบุรี  vs  ส.นนทบุรี
10:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15
ส.นนทบุรี  vs  ส.นนทบุรี 2
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT8  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54
ส.ชลบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT7  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงคู่ TT9  รอบชิงชนะเลิศ
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
16:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT10  รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
16:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
ส.ชลบุรี  vs  ส.ยโสธร
09:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.เชียงใหม่
09:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.สุโขทัย
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6
ส.สตูล  vs  ส.ราชบุรี
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
ส.เชียงราย  vs  ส.ชลบุรี
10:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
ส.สงขลา  vs  ส.สุโขทัย
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
ส.สตูล  vs  ส.เชียงราย
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชิง 9 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง