กรีฑา
ชิงเหรียญทอง 183 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ
09.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ
09.20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ
09:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ
09:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ
09:25
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T 38  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T38  รอบชิงชนะเลิศ
09:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T43  รอบชิงชนะเลิศ
09:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T44  รอบชิงชนะเลิศ
09:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. หญิง พิการแขน ขา T46  รอบชิงชนะเลิศ
10:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
กระโดดไกล หญิง พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
กระโดดสูง ชาย พิการแขน-ขา F45-F46-F47  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. ชาย วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. หญิง วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ
10:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
800 ม. หญิง พิการทางตา T11  รอบชิงชนะเลิศ
10:55
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
800 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ
11:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ
11:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
800 ม. ชาย พิการแขน-ขา T45-T46  รอบชิงชนะเลิศ
11:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
กระโดดไกล ชาย พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ
11:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ
11:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ
11:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ชิง 34 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
กระโดดไกล ชาย พิการแขน-ขา F45-F46-F47  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
800 ม. พิการทางหู หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
08:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
800 ม. ชาย วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ
08:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
กระโดดไกล หญิง พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ
09:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ
09:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
09:25
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ
09:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ
09:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ
09:55
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 m ช พิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ
10:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 ม. ชาย วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 ม. หญิง วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ
10:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 ม. ชาย พิการแขน ขา T44  รอบชิงชนะเลิศ
10:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47  รอบชิงชนะเลิศ
10:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 ม. หญิง พิการแขน-ขา T45-T46-T47  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
กระโดดสูง ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
กระโดดไกล ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ
14:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ
14:25
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
กระโดดไกล ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 m ญ พิการทางสมอง T38  รอบชิงชนะเลิศ
15.05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 m ช พิการทางสมอง T38  รอบชิงชนะเลิศ
15:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ชิง 51 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
4x100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ
09:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
4x100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
4x100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ
10.30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร ชาย พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
10:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ
11:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 2
11:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร หญิง พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ
13:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
13:59
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
4x100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35 - T38  รอบชิงชนะเลิศ
14:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
4x100 ม. ชาย พิการทางตา T11-T12-T13  รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
1,500 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
14:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
1,500 ม. ชาย กลุ่มพิการหู  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ
14:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ
14:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ
14:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
1,500 ม. ชาย วีลแชร์ T45-T46  รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ชิง 45 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กระโดดไกล ชาย ตา F12(B2)  รอบชิงชนะเลิศ
08.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ
08.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ
08.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ
08.20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ
09.40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ
09.40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร ชาย พิการทางตา F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. ชาย วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ
10.20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. ชาย พิการแขน ขา T42/43  รอบชิงชนะเลิศ
10.50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. ชาย พิการแขน ขา T44  รอบชิงชนะเลิศ
11.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ
11.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร ชาย กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ
11.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ
11.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ
11.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F45-46  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
กระโดดไกล ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. ชาย พิการแขน ขา T45/46/47  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
13:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. หญิง พิการแขน ขา T45/46/47  รอบชิงชนะเลิศ
13:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ขว้างจักร ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ
13:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ
13:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ
14:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
14:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
เขย่งก้าวกระโดด ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
กระโดดสูง หญิ งพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ
14:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ
14:25
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ
14:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ
14:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
4x400ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ
15:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
4x400ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
4x400 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
4x400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
15:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ชิง 42 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11(B1)  รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ
09.20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ
09:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T38  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
200 ม. ชาย พิการทางสมองT38  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ชิง 11 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง