วีลแชร์เทนนิส
ชิงเหรียญทอง 4 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทวีลแชร์ ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬาจิระนคร
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาจิระนคร
-
Official
ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาจิระนคร
-
Official
ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามกีฬาจิระนคร
-
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง