แบดมินตัน
ชิงเหรียญทอง 26 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางขา (SL4) หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ
ส.อุดรธานี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
10:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2  รอบชิงชนะเลิศ
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
12:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กลุ่มคนแคระ คู่ผสม SS6  รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.อุบลราชธานี
12:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2  รอบชิงชนะเลิศ
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
14:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กลุ่มคนแคระ ชายเดี่ยว SS6  รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.อุบลราชธานี
16:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว SU5  รอบชิงชนะเลิศ
ส.สมุทรปราการ  vs  ส.ปทุมธานี
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กลุ่มคนแคระ หญิงเดี่ยว SS6  รอบชิงชนะเลิศ
ส.ชลบุรี  vs  ส.ชลบุรี 2
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชายคู่ SU5  รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  รอบชิงชนะเลิศ
ส.ยะลา  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
คู่ผสม WH1/WH2  รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ยะลา
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ปทุมธานี
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ
ส.ชุมพร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ
ส.ปทุมธานี  vs  ส.เชียงราย
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ
ส.สงขลา  vs  ส.แพร่
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ
ส.เชียงราย  vs  ส.ระยอง
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ส.นครราชสีมา  vs  ส.ระยอง
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ
ส.สมุทรสงคราม  vs  ส.นนทบุรี
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
ส.สงขลา  vs  ส.สุพรรณบุรี
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
คู่ผสม SL3-SU5  รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ
ส.นครราชสีมา  vs  ส.สงขลา
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ
ส.สุพรรณบุรี  vs  ส.สงขลา
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ปทุมธานี 2
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  รอบชิงชนะเลิศ
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.ปทุมธานี
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  รอบชิงชนะเลิศ
ส.เชียงราย  vs  ส.สุราษฎร์ธานี
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชิง 21 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง