รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560    จำนวน 90 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F44 รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F43 รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F44 รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F46 รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F57 รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35 รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T36 รอบชิงชนะเลิศ
09.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T37 รอบชิงชนะเลิศ
09.20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35 รอบชิงชนะเลิศ
09:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T36 รอบชิงชนะเลิศ
09:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T37 รอบชิงชนะเลิศ
09:25
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T 38 รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T38 รอบชิงชนะเลิศ
09:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T43 รอบชิงชนะเลิศ
09:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T44 รอบชิงชนะเลิศ
09:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. หญิง พิการแขน ขา T46 รอบชิงชนะเลิศ
10:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กระโดดไกล หญิง พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กระโดดสูง ชาย พิการแขน-ขา F45-F46-F47 รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F42 รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F43 รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F56 รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. ชาย วีลแชร์ T53 รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. หญิง วีลแชร์ T54 รอบชิงชนะเลิศ
10:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
800 ม. หญิง พิการทางตา T11 รอบชิงชนะเลิศ
10:55
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
800 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ
11:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3) รอบชิงชนะเลิศ
11:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
800 ม. ชาย พิการแขน-ขา T45-T46 รอบชิงชนะเลิศ
11:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กระโดดไกล ชาย พิการทางปัญญา F20 รอบชิงชนะเลิศ
11:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F57 รอบชิงชนะเลิศ
11:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F55 รอบชิงชนะเลิศ
11:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47 รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา ชิง 34 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
ส.เชียงราย  vs ส.อุบลราชธานี
12:20
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 45
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ภูเก็ต
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 46
ส.นนทบุรี  vs ส.เชียงใหม่
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48
ส.เชียงใหม่  vs ส.กรุงเทพมหานคร
13:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
ส.ราชบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
13:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 50
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครนายก
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54
ส.ราชบุรี  vs ส.แพร่
14:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางขา (SL4) หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
ส.อุดรธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
10:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
แบดมินตัน ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
ส.ตรัง  vs ส.กาญจนบุรี
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.ตราด  vs ส.นนทบุรี
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.เชียงราย  vs ส.อุตรดิตถ์
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.ชัยนาท  vs ส.สตูล 2
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 49 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยกน้ำหนัก ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงธนู
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Compound Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
Compound Round Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย SH1 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
R6 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH1 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ชาย SH1 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
R4 ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. SH2 รอบชิงชนะเลิศ
12:30
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
R4 ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2 รอบชิงชนะเลิศ
12:30
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 15 รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 6 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 8 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 9 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 11 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 14 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 15 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรรเชียง 100 ม. หญิง S8 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรรเชียง 100 ม. หญิง S 9 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรรเชียง 100 ม. หญิง S 14 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรรเชียง 100 ม. หญิง S 15 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 4 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 6 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 7 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 8 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 9 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 13 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 14 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กบ 100 เมตร ชาย SB 15 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กบ 100 เมตร หญิง SB 4 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กบ 100 เมตร หญิง SB 8 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กบ 100 เมตร หญิง SB14 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กบ 100 เมตร หญิง SB 15 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ผีเสื้อ 50 ม. ชาย S5 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ผีเสื้อ 50 ม. ชาย S6 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 11 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 14 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ว่ายน้ำ ชิง 27 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง