รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560    จำนวน 135 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F44 รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กระโดดไกล ชาย พิการแขน-ขา F45-F46-F47 รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F57 รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F55 รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
800 ม. พิการทางหู หญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
08:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
800 ม. ชาย วีลแชร์ T53 รอบชิงชนะเลิศ
08:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F36 รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F37 รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กระโดดไกล หญิง พิการทางปัญญา F20 รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F56 รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 รอบชิงชนะเลิศ
09:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 รอบชิงชนะเลิศ
09:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
09:25
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ
09:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ
09:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) รอบชิงชนะเลิศ
09:55
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 m ช พิการทางสมอง T37 รอบชิงชนะเลิศ
10:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F43 รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F42 รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F55 รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 ม. ชาย วีลแชร์ T53 รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 ม. หญิง วีลแชร์ T54 รอบชิงชนะเลิศ
10:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 ม. ชาย พิการแขน ขา T44 รอบชิงชนะเลิศ
10:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47 รอบชิงชนะเลิศ
10:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 ม. หญิง พิการแขน-ขา T45-T46-T47 รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F46 รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กระโดดสูง ชาย พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กระโดดไกล ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3) รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F56 รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F57 รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ
14:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F44 รอบชิงชนะเลิศ
14:25
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา F13 (B3) รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F42 รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กระโดดไกล ชาย พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางปัญญา F20 รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F56 รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3) รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 m ญ พิการทางสมอง T38 รอบชิงชนะเลิศ
15.05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 m ช พิการทางสมอง T38 รอบชิงชนะเลิศ
15:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา ชิง 51 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26
ส.ขอนแก่น  vs ส.กรุงเทพมหานคร
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 27
ส.นนทบุรี  vs ส.ขอนแก่น
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
ส.นนทบุรี  vs ส.ราชบุรี
11:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
ส.ขอนแก่น  vs ส.อุดรธานี
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT2 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
ส.ชลบุรี  vs ส.สงขลา
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT5 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
ส.นนทบุรี  vs ส.ลำพูน
13:20
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 45
ส.นนทบุรี  vs ส.นนทบุรี 2
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 46
ส.นนทบุรี  vs ส.นนทบุรี 2
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
ส.นนทบุรี  vs ส.นนทบุรี 2
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT3 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48
ส.นนทบุรี  vs ส.นนทบุรี 2
14:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT4 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
ส.นนทบุรี  vs ส.สงขลา
14:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส ชิง 11 เหรียญทอง 
 
     
 
บอคเซีย
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บอคเซีย ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.ชัยภูมิ
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.เชียงราย  vs ส.ตราด
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.สุราษฎร์ธานี 2  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.สตูล  vs ส.นนทบุรี
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 88 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยกน้ำหนัก ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงธนู
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง ST 70 เมตร Recurve รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
Recurve st 90 ม. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
Compound Open ระยะ 50 เมตร บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บุคคลชาย ST 70 เมตร Recurve รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
Recurve ST 60 เมตร บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
Recurve W2 70 เมตร บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
Recurve st 50 ม. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
Recurve w2 50 ม. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
Recurve st 50 ม. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
Recurve st 30 ม. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
Recurve w2 30 ม. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
Recurve st 30 ม. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
Compound Open ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
Recurve Open ทีมชาย (W2+ST 3 คน) รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บุคคลหญิง Recurve St 70 ม. Set Point รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู ชิง 15 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
R3 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม SH1 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
P2 10 ม.ปืนสั้นอัดลม หญิง SH1 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH2 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ประเภททีมผสม SH2 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
P2 10 ม. ปืนสั้นอัดลม ทีมหญิง SH1 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1 รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S8 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S9 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S11 (ตา) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S14 (ปัญญา) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S15 (หู) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ผีเสื้อ 100 ม. หญิง S15 (หู) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S5 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S6 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S7 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S8 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S9 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S10 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S11 (ตา) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S13 (ตา) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S14 (ปัญญา) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S15 (หู) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S5 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S9 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S14 (ปัญญา) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S15 (หู) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กบ 50 ม. ชาย SB3(กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S5 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S6 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S7 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S8 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S9 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S10 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S11 (ตา) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S12 (ตา) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S13 (ตา) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S14 (ปัญญา) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S15 (หู) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S5 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S8 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S9 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S14 (ปัญญา) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S15 (หู) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ว่ายน้ำ ชิง 37 เหรียญทอง 
 
     
 
วีลแชร์เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทวีลแชร์ ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬาจิระนคร
Official
วีลแชร์เทนนิส ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
วีลแชร์ฟันดาบ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ฟันดาบ ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง