รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560    จำนวน 54 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กระโดดไกล ชาย ตา F12(B2) รอบชิงชนะเลิศ
08.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F38 รอบชิงชนะเลิศ
08.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F38 รอบชิงชนะเลิศ
08.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 F11 (B1) รอบชิงชนะเลิศ
08.20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) รอบชิงชนะเลิศ
09.40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F38 รอบชิงชนะเลิศ
09.40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร ชาย พิการทางตา F13 (B3) รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F42 รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F43 รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. ชาย วีลแชร์ T53 รอบชิงชนะเลิศ
10.20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. ชาย พิการแขน ขา T42/43 รอบชิงชนะเลิศ
10.50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. ชาย พิการแขน ขา T44 รอบชิงชนะเลิศ
11.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F44 รอบชิงชนะเลิศ
11.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร ชาย กลุ่ม 2 F12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ
11.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F38 รอบชิงชนะเลิศ
11.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F56 รอบชิงชนะเลิศ
11.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F36 รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F37 รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F44 รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F45-46 รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F36 รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กระโดดไกล ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1) รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. ชาย พิการแขน ขา T45/46/47 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
13:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. หญิง พิการแขน ขา T45/46/47 รอบชิงชนะเลิศ
13:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1) รอบชิงชนะเลิศ
13:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 รอบชิงชนะเลิศ
13:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 รอบชิงชนะเลิศ
14:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
14:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เขย่งก้าวกระโดด ชาย พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กระโดดสูง หญิ งพิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) รอบชิงชนะเลิศ
14:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) รอบชิงชนะเลิศ
14:25
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ
14:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) รอบชิงชนะเลิศ
14:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
4x400ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 รอบชิงชนะเลิศ
15:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
4x400ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
4x400 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
4x400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
15:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา ชิง 42 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.พะเยา  vs ส.สุราษฎร์ธานี
13:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.กำแพงเพชร  vs ส.สุราษฎร์ธานี
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.เพชรบุรี  vs ส.ชลบุรี
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สตูล
15:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
R1 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ชาย SH1 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 SH1 ผสม รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 ประเภท ทีมผสม SH1 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
FTP ปืนสั้นเป้าล้มลุก10ม. SH1 ประเภททีม รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
วีลแชร์ฟันดาบ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เซเบอร์ Class A บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
12:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เซเบอร์ Class B บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
12:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ดาบฟอยล์ ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ดาบฟอยล์ ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ฟันดาบ ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง