รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560    จำนวน 72 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11(B1) รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35 รอบชิงชนะเลิศ
09.20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35 รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36 รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36 รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37 รอบชิงชนะเลิศ
09:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T37 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T38 รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
200 ม. ชาย พิการทางสมองT38 รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา ชิง 11 เหรียญทอง 
 
     
 
โกลบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
โกลบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
ส.ชลบุรี  vs ส.หนองคาย
09:00
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ
ส.ปัตตานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
09:00
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ
ส.ชลบุรี  vs ส.สตูล
09:00
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 52
ส.หนองคาย  vs ส.ชลบุรี
11:15
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน) รอบชิงชนะเลิศ
ส.เชียงใหม่  vs ส.ยะลา
11:30
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.ชลบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นนทบุรี
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
ส.ชลบุรี  vs ส.ยโสธร
09:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.เชียงใหม่
09:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.สุโขทัย
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6
ส.สตูล  vs ส.ราชบุรี
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
ส.เชียงราย  vs ส.ชลบุรี
10:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
ส.สงขลา  vs ส.สุโขทัย
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
ส.สตูล  vs ส.เชียงราย
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส ชิง 9 เหรียญทอง 
 
     
 
บอคเซีย
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บอคเซีย ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว SU5 รอบชิงชนะเลิศ
ส.สมุทรปราการ  vs ส.ปทุมธานี
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กลุ่มคนแคระ หญิงเดี่ยว SS6 รอบชิงชนะเลิศ
ส.ชลบุรี  vs ส.ชลบุรี 2
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชายคู่ SU5 รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นนทบุรี
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นนทบุรี
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1 รอบชิงชนะเลิศ
ส.ยะลา  vs ส.กรุงเทพมหานคร
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
คู่ผสม WH1/WH2 รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ยะลา
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ปทุมธานี
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
ส.ชุมพร  vs ส.กรุงเทพมหานคร
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
ส.ปทุมธานี  vs ส.เชียงราย
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
ส.สงขลา  vs ส.แพร่
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
ส.เชียงราย  vs ส.ระยอง
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
ส.นครราชสีมา  vs ส.ระยอง
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
ส.สมุทรสงคราม  vs ส.นนทบุรี
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
ส.สงขลา  vs ส.สุพรรณบุรี
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
คู่ผสม SL3-SU5 รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.กรุงเทพมหานคร 2
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ
ส.นครราชสีมา  vs ส.สงขลา
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ
ส.สุพรรณบุรี  vs ส.สงขลา
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1 รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ปทุมธานี 2
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2 รอบชิงชนะเลิศ
ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.ปทุมธานี
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2 รอบชิงชนะเลิศ
ส.เชียงราย  vs ส.สุราษฎร์ธานี
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
แบดมินตัน ชิง 21 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางปัญญา ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.นครศรีธรรมราช  vs ส.ฉะเชิงเทรา
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.ชลบุรี  vs ส.ตราด
13:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.จันทบรี  vs ส.ชุมพร
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางหู ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.เชียงใหม่  vs ส.ชลบุรี
14:45
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตซอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25
ส.ชลบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
10:00
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.นครนายก
10:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
ฟุตบอล ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
P4 ปืนสั้นยิงช้า ผสม 50 SH1 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. ประเภททีม SH2 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
P4 ปืนสั้นยิงช้า ทีมผสม 50 SH1 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2 รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
วอลเลย์บอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชัยภูมิ
09:00
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
Official
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.มุกดาหาร
09:00
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
Official
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
10:00
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
Official
พิการทางหู ทีมชาย ยืน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 27
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.อุดรธานี
11:30
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
Official
วอลเลย์บอล ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
วีลแชร์บาสเกตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 35
10:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 36
13:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
วีลแชร์ฟันดาบ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เอเป้ ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เซเบอร์ ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เอเป้ ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ฟันดาบ ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง