ตารางแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ    
  ประเภททีมชุดชาย        
     
               
  ประเภททีมชุดหญิง        
     
               
  ประเภททีมเดี่ยวชาย        
     
               
  ประเภททีมเดี่ยวหญิง        
     
               
  ประเภทคู่ชาย        
     
               
  ประเภทคู่หญิง        
     
               
   ผลการแข่งขัน