ตารางแบ่งสายการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล    
  ประเภททีมชาย        
     
               
  ประเภททีมหญิง        
     
               
   ผลการแข่งขัน