รายการ กรีฑา พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F57 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 7/20/2017 เวลา 08:30 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
9
ส.นนทบุรี
1027
อรรถพันธ์  ทองสุทธิไตรวิช
ส.นนทบุรี
21.83
21.45
21.07
20.66
XX
XX
21.83
Gold
1
5
ส.ชลบุรี
1117
วิทยา  เจริญยิ่ง
ส.ชลบุรี
17.21
18.79
18.74
18.40
18.13
19.27
19.27
Silver
2
7
ส.ปทุมธานี
4061
ธีรภัทร  ธูปมงคล
ส.ปทุมธานี
13.85
13.03
13.09
13.10
13.05
14.56
14.56
Bronze
3
4
ส.สุโขทัย
3115
ธงชัย  คลาดเคลื่อน
ส.สุโขทัย
11.92
13.06
13.04
XX
13.08
14.13
14.13
4
8
ส.สุโขทัย
3114
มานพ  เปลี่ยใหม่
ส.สุโขทัย
07.86
09.78
XX
10.09
13.06
11.41
13.06
5
2
ส.หนองคาย
2158
วรชัย  พำนัก
ส.หนองคาย
XX
08.80
XX
08.08
07.07
XX
08.80
6
3
ส.อุตรดิตถ์
3067
ยงยุทธ  รอดตลอด
ส.อุตรดิตถ์
05.18
04.84
05.35
04.95
05.67
05.68
05.68
7
1
ส.ยโสธร
2125
กฤษณะ  สิงห์คะบูลย์
ส.ยโสธร
XX
XX
XX
XX
XX
XX
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
8
6
ส.ชลบุรี
1127
อังคเนศ  งามมาศรี
ส.ชลบุรี
XX
XX
XX
XX
XX
XX
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
9
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start