รายการ กรีฑา 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T37 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 7/20/2017 เวลา 09.20 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
2
3080
สุภัสสรา  หลู่ยือ
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
00:00:17.85
Gold
1
4
1007
หนึ่งฤทัย  พิมพา
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
00:00:37.29
Silver
2
3
3085
สุมาลี  บรรจบรัศมี
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
xx:xx:xx.xx
DNS
3
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start