รายการ กรีฑา 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T 38 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 7/20/2017 เวลา 09:30 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
3082
วิลาวัลย์  แซ่จาง
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
00:18:44.00
Gold
1
7
1008
เปรมใจ  แจ้งภักดี
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
00:19:75.00
Silver
2
3
3081
ณัฏฐณิชา  ราชมนตรี
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
00:20:54.00
Bronze
3
6
2017
วรรณวิสา  เรืองช่อ
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
00:21:95.00
4
2
2030
ดิษยา  นาวะบุตร
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
00:22:03.00
5
5
3086
ชนินาฎ  จันทาคำ
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
xx:xx:xx.xx
DNS
6
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start