รายการ กรีฑา พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F55 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 7/20/2017 เวลา 11:40 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
5
ส.ชลบุรี
1114
อุกฤษ  ทองสุขนอก
ส.ชลบุรี
17.79
16.48
17.09
17.78
16.89
xx
17.79
Gold
1
8
ส.อุบลราชธานี
2123
สมหมาย  ผ่านพินิตย์
ส.อุบลราชธานี
17.26
17.47
17.46
16.65
16.94
17.22
17.47
Silver
2
6
ส.อุทัยธานี
2001
กฤษณะ  บริวาท
ส.อุทัยธานี
14.22
17.19
16.25
14.05
16.18
15.53
17.19
Bronze
3
7
ส.ชัยภูมิ
2079
ปภูมิ  คงไทย
ส.ชัยภูมิ
12.25
xx
14.13
xx
14.99
14.15
14.99
4
9
ส.หนองคาย
5012
สังวาล  นนทะบูรณ์
ส.หนองคาย
14.29
xx
12.14
xx
14.65
xx
14.65
5
10
ส.หนองคาย
5013
หนึ่งฤทัย  ภูผาผิว
ส.หนองคาย
14.03
12.85
13.62
14.06
11.42
xx
14.06
6
1
ส.สุราษฎร์ธานี
4047
วิทยา  ชูพักตร์
ส.สุราษฎร์ธานี
xx
12.54
xx
xx
xx
xx
12.54
7
11
ส.ชลบุรี
1113
ศักดิ์ดา  อิ่มยิ้ม
ส.ชลบุรี
12.35
xx
10.22
12.35
8
3
ส.ระนอง
4024
ศิลา  แสงทอง
ส.ระนอง
12.01
11.15
xx
12.01
9
2
ส.สุโขทัย
3108
ทับทิม  แสงเรือง
ส.สุโขทัย
09.97
09.53
08.98
09.97
10
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start