รายการ กรีฑา 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 รอบคัดเลือก  
วันที่ 7/20/2017 เวลา 12:20 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
1174
สุกัญญา  จรัสวัฒน์
ส.สุพรรณบุรี
ส.สุพรรณบุรี
00:14:07.00
1
2
2118
วิภาดา  ยืนยาว
ส.อุบลราชธานี
ส.อุบลราชธานี
00:16:52.00
2
7
2061
สุพัตรา  สมคะเน
ส.กาฬสินธุ์
ส.กาฬสินธุ์
00:16:66.00
3
4
1090
สุฑาทิพย์  แสงศักดิ์
ส.ฉะเชิงเทรา
ส.ฉะเชิงเทรา
00:16:96.00
4
3
3070
ณัฐพร  ตะพิณะ
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
00:17:47.00
5
5
1149
ธารทิพย์  ช่องจะโป๊ะ
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
00:18:45.00
6
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start