รายการ กรีฑา 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู รอบคัดเลือก  
วันที่ 7/20/2017 เวลา 12:40 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
2130
ศิรินันท์  สีเชียงสา
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี
00:00:14.55
1
3
1141
ขนิษฐา  ทองดี
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
00:00:15.32
2
2
1052
ทัศนีย์  ภูหมอก
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
00:00:15.40
3
4
4031
สุริณี  คำประวัติ
ส.สงขลา
ส.สงขลา
00:00:16.17
4
5
4081
พัชรีวัลย์  ภูวรณ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์
00:00:16.72
5
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start