รายการ กรีฑา 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รอบคัดเลือก  
วันที่ 7/20/2017 เวลา 12:50 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
2146
จตุพล  จันทร์แพงดี
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี
00:11:99.00
1
8
4074
วัชรากร  ไชอยู่
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์
00:12:11.00
2
3
1163
ปฎิภาณ  สุขลักษณ์
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
00:12:45.00
3
2
1075
ณัฐวุฒิ  ฮะบุญมี
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
00:12:46.00
4
7
3053
ทรงยศ  นาตะเปิ้น
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
00:13:24.00
5
6
2194
นาซือรี  ทากือแน
ส.สงขลา
ส.สงขลา
00:13:95.00
6
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start