รายการ กรีฑา ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F55 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 7/21/2017 เวลา 08:30 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
7
ส.สงขลา
2190
พวงเพชร  ไชยธงรัตน์
ส.สงขลา
14.24
14.25
14.39
13.31
15.59
15.24
15.59
Gold
1
8
ส.อุดรธานี
2128
อรทัย  จันทร์ดา
ส.อุดรธานี
09.24
08.92
08.56
08.34
08.12
08.55
09.24
Silver
2
4
ส.ชลบุรี
4001
ประพร  คำประเสริฐ
ส.ชลบุรี
08.06
08.14
xx
09.08
08.19
08.56
09.08
Bronze
3
5
ส.ขอนแก่น
2014
บรรจง  เมืองจันทร์
ส.ขอนแก่น
07.56
08.36
08.29
08.28
08.16
xx
08.36
4
1
ส.นนทบุรี
1003
อัญชลี  เจริญสุข
ส.นนทบุรี
xx
05.69
06.88
06.72
06.93
xx
06.93
5
9
ส.นนทบุรี
1001
ประณยา  เซกระโทก
ส.นนทบุรี
05.41
05.48
05.69
05.35
05.29
05.53
05.69
6
6
ส.ชัยภูมิ
2072
ทองคำ  เจินกระโทก
ส.ชัยภูมิ
xx
xx
xx
xx
xx
xx
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
7
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start