รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 7/21/2017 เวลา 11:10 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
1
ส.เชียงใหม่
3033
พรพรรษา  สุวรรณมหาวงศ์
ส.เชียงใหม่
05.14
04.56
xx
03.54
04.99
04.93
5.14
Gold
1
3
ส.ชลบุรี
1099
ธัญสุดา  คงทิพย์
ส.ชลบุรี
04.54
04.23
04.93
04.96
04.96
04.98
4.98
Silver
2
2
ส.สุโขทัย
3104
กาหลง  อินเฟื่อง
ส.สุโขทัย
03.23
03.47
03.46
03.46
03.59
03.66
3.66
3
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start