รายการ กรีฑา 400 m ญ พิการทางสมอง T38 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 7/21/2017 เวลา 15.05 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
2
3082
วิลาวัลย์  แซ่จาง
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
00:01:31.78
Gold
1
4
2030
ดิษยา  นาวะบุตร
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
00:01:58.08
Silver
2
3
2017
วรรณวิสา  เรืองช่อ
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
00:02:25.16
3
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
ไม่เข้าร่วมแข่งขัน - ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
Fn - False Start
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
DQ - Disqualified
DISQ - DISQ
Gold -
Bronze -
Silver -
=NR - Equal National Record
NR - National Record
DNS - Did not Start