รายการ กรีฑา พุ่งแหลน หญิง พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 7/24/2017 เวลา 09:00 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
2
ส.กรุงเทพมหานคร
1050
สร้อยสุวรรณ  เปรมมิตร
ส.กรุงเทพมหานคร
17.29
19.99
22.89
xx
20.60
xx
22.89
Gold
1
3
ส.กาญจนบุรี
2005
รัตนลักษณ์  เปี๊ยะภิรมย์
ส.กาญจนบุรี
20.60
21.58
16.08
22.18
xx
19.39
22.18
Silver
2
4
ส.กาญจนบุรี
2006
ศศิวิมล  โชคบุญ
ส.กาญจนบุรี
xx
xx
18.03
22.15
18.46
19.63
22.15
Bronze
3
6
ส.ร้อยเอ็ด
2084
นัฐวรรณ  ชัยบุรี
ส.ร้อยเอ็ด
xx
19.79
xx
15.41
xx
xx
19.79
4
7
ส.ร้อยเอ็ด
2085
ปิยวรรณ  สุภาพันธ์
ส.ร้อยเอ็ด
19.40
xx
19.68
16.29
18.92
xx
19.68
5
1
ส.กรุงเทพมหานคร
1049
นิดา  ขุนทอง
ส.กรุงเทพมหานคร
14.90
12.03
xx
xx
17.53
xx
17.53
6
13
ส.กระบี่
4013
วิไลวรรณ  กุเรค้า
ส.กระบี่
xx
14.80
11.83
14.15
15.42
14.77
15.42
7
11
ส.ลำพูน
3102
สิรกาญจน์  ไชยสิทธิ์
ส.ลำพูน
13.46
13.06
14.66
14.59
13.99
14.18
14.66
8
9
ส.นครศรีธรรมราช
3001
สาวิตรี  เชื่องช้าง
ส.นครศรีธรรมราช
xx
14.50
xx
14.50
9
8
ส.มหาสารคาม
2162
วินัย  สุขประทุม
ส.มหาสารคาม
07.05
07.05
10
12
ส.ยะลา
4010
เจ๊ะรอฆายะห์  สามะอาลี
ส.ยะลา
xx
xx
xx
11