รายการ กรีฑา 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 7/24/2017 เวลา 09.20 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
2
4040
เอกดนัย  เดชพันธุ์โกศล
ส.สงขลา
ส.สงขลา
00:00:43.63
Gold
1
8
2034
บุณยกร  ชลภักดี
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
00:00:47.94
Silver
2
7
3077
อภิวัตน์  น่านน้อง
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
00:00:51.87
Bronze
3
3
1046
แก้ว  ไม่ระบุนามสกุล
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
00:00:58.64
4
6
1045
ไพศาล  เกตุศรีสังข์
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
00:01:06.54
5
4
1137
นนทนัน  กันธิมา
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
xx:xx:xx.xx
DNS
6
5
2050
วรชาติ  สมบัติ
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
xx:xx:xx.xx
DNS
7