รายการ กรีฑา 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 7/24/2017 เวลา 09:30 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
2179
พรสุดา  พุ่มจันทร์
ส.ชุมพร
ส.ชุมพร
00:00:48.00
Gold
1
2
1108
สาธิดา  สุวรรณชมศรี
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
00:00:52.14
2