รายการ กรีฑา 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 7/24/2017 เวลา 09:40 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
1111
สัญญา  สุขสังข์
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
00:00:30.02
Gold
1
2
4041
อาริฟ  เล่งเจ๊ะ
ส.สงขลา
ส.สงขลา
00:00:40.95
Silver
2
3
2034
บุณยกร  ชลภักดี
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
xx:xx:xx.xx
DNS
3
5
3043
ชาญชัย  เข็มแก้ว
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
xx:xx:xx.xx
DNS
4