รายการ กรีฑา 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 7/24/2017 เวลา 09:50 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
2
3080
สุภัสสรา  หลู่ยือ
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
00:00:37.64
Gold
1
3
3085
สุมาลี  บรรจบรัศมี
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
xx:xx:xx.xx
DNS
2