รายการ กรีฑา 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T37 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 7/24/2017 เวลา 10:00 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
1085
ชัยรัตน์  ทาอ่อน
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
00:00:27.66
Gold
1
6
1123
ไพศาล  แซ่จ๋าว
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
00:00:28.15
Silver
2
7
3079
ฤทธิไกร  คำชุ่ม
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
00:00:34.68
Bronze
3
3
3089
สุรพล  วิวัฒน์วิทยา
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
00:00:39.52
4
4
4020
โชคชัย  สุขเหลือ
ส.ภูเก็ต
ส.ภูเก็ต
xx:xx:xx.xx
DNS
5
2
1197
ศักดิ์เพชร  แซ่ว่าง
ส.สุพรรณบุรี
ส.สุพรรณบุรี
xx:xx:xx.xx
DNS
6
8
2011
ทยา  ปุริมะ
ส.กาญจนบุรี
ส.กาญจนบุรี
xx:xx:xx.xx
DNS
7