รายการ บอคเซีย ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
21/07/2560 13:00 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  สาย ไม่ระบุ  สนาม อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบรอบชิงชนะเลิศ
ลำดับ
จังหวัด
อันดับ
หมายเหตุ
1
ส.เชียงใหม่
1
เหรียญทอง
2
ส.ชลบุรี
2
เหรียญเงิน
3
ส.เพชรบุรี
3
เหรียญทองแดง