รายการ บอคเซีย ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
21/07/2560 13:00 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  สาย ไม่ระบุ  สนาม อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบรอบชิงชนะเลิศ
ลำดับ
จังหวัด
อันดับ
หมายเหตุ
1
ส.เชียงใหม่
1
เหรียญทอง
2
ส.กรุงเทพมหานคร
2
เหรียญเงิน
3
ส.อุดรธานี
3
เหรียญทองแดง
 
 
 
   
 
Remark :
 
     
 
ต่อเวลาพิเศษ ( 1 ) -
tiebreak (2) -
tiebreak (1) -
tiebreak (0) -