รายการ เซปักตะกร้อ กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:30 .
สนาม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
24/07/2560 11:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  สาย ไม่ระบุ  สนาม สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร รอบรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันเซปักตะกร้อ กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)

1
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ อันดับที่ 1 เหรียญทอง
2
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา อันดับที่ 2 เหรียญเงิน
3
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี อันดับที่ 3 เหรียญทองแดง