ตารางการสรุปการชิงเหรียญ
   
     
            ชนิดกีฬา / วันที่ 19 20 20 21 22 23 24 รวม
        กรีฑา
183
        โกลบอล
2
5
33
7
26
        เปตอง
20
        ฟุตซอล
1
        ฟุตบอล
1
11
        ยิงธนู
23
        ยิงปืน
23
4
68
4
3
15
            รวม
429