ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
สุกัญญา    จรัสวัฒน์
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.สุพรรณบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  4x100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  กระโดดไกล หญิง พิการทางปัญญา F20
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57