ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
อรรคพล    พลโยธา
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.สระบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ฟุตซอล
  พิการทางหู