ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
วิภาดา    ยืนยาว
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.อุบลราชธานี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  4x100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  4x400ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57