ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ศุทธา    ฉันทฤกษ์ผดุง
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.เชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ว่ายน้ำ
  กบ 100 เมตร ชาย SB 15
 ว่ายน้ำ
  กรรเชียง 100 ม. ชาย S 15
 ว่ายน้ำ
  เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 15
 ว่ายน้ำ
  ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S15 (หู)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S15 (หู)