ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
นัทธพงศ์    นวลคำ
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.เชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  1,500 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
 กรีฑา
  1,500 ม. ชาย กลุ่มพิการหู
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 ว่ายน้ำ
  กรรเชียง 100 ม. ชาย S 15
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S15 (หู)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)