ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
อุทัย    จันทร์หนิ้ว
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.ชุมพร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  4x100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  4x400ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57