ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
สุฑาทิพย์    แสงศักดิ์
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.ฉะเชิงเทรา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57