ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
อนุรักษ์    ปุริมาตัง
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.นครนายก
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  กระโดดไกล ชาย ตา F12(B2)
 กรีฑา
  กระโดดสูง ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
 โกลบอล
  ทีมชาย