ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ณัฐพล    แก้วมณี
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.นครศรีธรรมราช
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  4x400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  4x400ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57