ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ปานเมฆ    โชติ
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.นนทบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  4x100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  4x400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57